Načítám

Jak zaběhnout pilový pás?

U nového pilového pásu pásové pily vždy provádějte zabíhání! Při zabíhání pásu se nové, velmi sotré zuby upraví a zpevní. Správné zabíhání může zvýšit životnost pásu o 25% až 50%.

Zabíhání pásu

  1. Řezte pilou při doporučené rychlosti pásu.
  2. Řežte pri 1/2 normální rychlosti posuvu (řezný čas je dvojnásobně dlouhý).
  3. Po 20 minutách postupně zrychlujte posuv, dokud nedosáhnete normální řezné rychlosti.

Aby byl zajištěn průnik do velmi tuhých a mechanicky zpevněných materiálů, bude nutno při posuvu použít větší tlak a řezat při vyšší rychlosti, než je uvedeno výše.

Řezání pilou po zaběhnutí

Po zaběhnutí se pilový pás pozvolna otupuje, a proto bude nutno pravidelně zvyšovat tlak při posuvu, aby byla zachována řezná rychlost. Když je pás příliš tupý a tlak při posuvu příliš vysoký, nadměrný ohyb pilového pásu způsobí podřezávání.