Načítám

Jaké jsou charakteristiky pilového pásu?

a) Šířka

Šířka je vzdálenost od špičky zubu k zadní hraně pásu.

 • Pro rychlé řezání zvolte nejširší pás, jaký je pro pilu vhodný.
 • Pro tvarové řezání zvolte nejširší pás, který bude řezat nejmenší poloměr dílu.

b) Tloušťka

Tloušťka udává sílu pásu a má vliv na tuhost a pružnost pásu.

 • Pro dosažení delší životnosti při ohybu přes malá kola pásové pily zvolte variantu s menší tloušťkou.
 • Pro dosažení delších rovnějších řezů při silném tlaku při posuvu zvolte variantu s větší tloušťkou.

c) Rovedení

Sada je celkový rozměr přes vyčnívající zuby pásu.

 • Pro většinu použití volte standardní rozvedení.
 • Pro kovy s vysokým pnutím a pro stavební ocele velkých rozměrů volte širší rozvedení.

d) Rozteč

Rozteč měří rozestup zubů (počet zubů na palec).

 • Pro rychlořezné materiály použijte pilový pás s pravidelnou roztečí (shodné rozestupy zubů).
 • Pro řezání většiny kovů zvolte pilový pás s variabilní roztečí (rozestupy zubů pásu se pohybují mezi dvěma krajními hodnotami.)

e) Vzor rozvedení

Vor rozvedení je sekvence použitá pro vyhnutí zubů.

 • Rozvedení s rovinou zvolte pro řezání železných a tuhých kovů.
 • Rozvedení levý-pravý zvolte pro snadno obrobitelné kovy a nekovy.
 • Nepravidelné střídání rozvedení včetně mezerníku se používá pro všechny pásy s více roztečemi.

f) Typy zubů

Tvary zubů jsou kombinace úhlu, sklonu a tvaru zubové drážky.

 • Přesnost volte pro většinu řezání.
 • Výstupek volte pro lepší průnik do pevného materiálu.
 • Patku použijte pro zpracování dřeva.

g) Sklon zubu

Úhel sklonu měří sklon čela zubu vůči zpracovávanému kusu materiálu. Úhel sklonu může být neutrální nebo pozitivní.

 • Neutrální sklon zubu volte pro většinu zpracovávaných dílů užších než 50 mm.
 • Pozitivní sklon pásu volte pro širší zpracovávané díly s obtížným průnikem.