Načítám

Jaké vybrat ozubení pilového pásu?

Ozubení pilového pásu je jednou z nejdůležitějších vlastností. V tomto článku si rozebereme jak správně vybrat ozubení Vašeho pilového pásu.

U většiny operací řezání by měl pilový pás v řezu zabírat nejméně 3 a nejvíce 25 zubů.

Ozubení pilových pásů dělíme na dva druhy. Jsou jimi tzv. pravidelné ozubení a varibilní ozubení.

Pravidelné ozubení

Pilové pásy mají zuby s jednotným rozestupem a tvarem. Tento typ ozubení se používá hlavně na plné materiály na pevných pásových pilách. Honota uváděná u pravidelného ozubení je vždy jedno čílo, které udává počet zubů na 1 palec (25,4 mm).
V naší nabíce naleznete pilové pásy s pravidelným ozubením od 1,3 zubu na palec (hrubé ozubení) až do 18 zubů na palec (jemné ozubení).

Variabilní ozubení

Pilové pásy mají zuby s rozdílným rozestupem, které se nazývá variabilní. Díky tomuto rozestavění zubů jsou sníženy vibrace během řezání. Číselné označení spojuje počet nejhrubšího a nejjemnějšího zubu na palec. Variabilní pilové pási tvoří většinu naší nabídky. Jsou tedy více využívané než pilové pásy s pravidelným ozubením. Jejich hlavní využití naleznete při dělení stavební oceli nebo jakýchkoli materiálů mající sklon k vibracím.
V naší nabíce nalezente pilové pásy s označením variabilního ozubení od 1 - 1,5 do 10 - 14.

Volba ozubení pro plný materiál

Volba ozubení pro profilový materiál

Pomocí této tabulky snadno zvolíte správné ozubení Vašeho pilového pásu pro řezání profilů a trubek. Nejdříve se určí maximální vodorovný rozměr (B) a poté síla svislé stěny (S). Soužadnicemi obou rozměrů bude zvoleno optimální ozubení pro daný profilový materiál.

Řezání ve svazcích: při výběru ozubení je třeba zohlednit maximální rozměr materiálu, kterým bude pás prostupovat.